top of page
This course can no longer be booked.

Plávanie - Piatok

Pasienky (25m) 7:00 - 8:00

  • Ended
  • Členské
  • Plaváreň Pasienky

Service Description

Tréning zameraný primárne na rozvoj Techniky (max kapacita 8 os.)


Contact Details

+ 421 904802319

patrikcurila22@gmail.com

Bratislava, Slovakia Potočná


bottom of page