top of page

Rezervačný Systém Tréningov
(len pre členov T2F)

Rozvrh tréningov
(JAR 24 Apríl - Jún)

PONDELOK

Plávanie

Petržalka (25m)

-technika + intervaly-

7:00 - 8:00 

Atletika

Nevädzová/RETRO

-technika + krátke úseky-

17:45 - 19:00

GYM - Individual Training Center

19:00 - 20:00

ŠTVRTOK

Plávanie

Petržalka (25m)

-technika (začiatočníci)-

7:00 - 8:00

GYM - Individual Training Center

19:00 - 20:00

Cyklistika/Triatlon

Tyr.nábrežie

-technika/depo/prechody

17:45 - 19:00

UTOROK

Plávanie

Petržalka (25m)

- intervaly -

7:00 - 8:00

.

.

GYM - Individual Training Center

19:00 - 20:00

PIATOK

Plávanie

Petržalka (25m)

7:00 - 8:00

Plávanie

Majerníková (25m)

7:00 - 8:00

GYM - Individual Training Center

15:00 - 16:00

STREDA

Plávanie

Petržalka (25m)

- intervaly -

6:00 - 7:00

Atletika

 Nevädzová/RETRO

- technika + intervaly -

17:45 - 19:00

GYM - Individual Training Center

19:00 - 20:00

VÍKEND

Cyklistika / Dlhý beh / Plávanie na otvorenej vode

.

.

bottom of page