top of page

Rezervačný Systém Tréningov
(len pre členov T2F)

Aktuálny Rozvrh tréningov
(zima + jar 23)

PONDELOK

Plávanie - technika

Petržalka (25m dráha)

7:00 - 8:00

.

.

Tímový Beh

 Starý Most (Petržalská strana) - voľný beh / fartlek / kopce

18:00 - 19:15

ŠTVRTOK

Plávanie - technika

Pasienky (25m dráha)

7:00 - 8:00

.

.

GYM - Individual Training Center

19:00 - 20:00

UTOROK

Plávanie - intervaly

Pasienky (50m dráha)

7:30 - 8:30

.

.

.

GYM - Individual Training Center

19:00 - 20:00

PIATOK

Plávanie - technika

Pasienky (25m dráha)

7:00 - 8:00

.

.

.

GYM - Juniori - ITC

15:00 - 16:00

STREDA

.

.

.

Plávanie - Juniori

Petržalka (25m dráha)

15:00 - 16:00

Atletika

 Nevädzová/RETRO

- intervaly -

18:00 - 19:15

VÍKEND

Cyklistika / Dlhý beh / Plávanie na otvorenej vode

Preteky  /  Prechody

.

.

.

bottom of page