top of page

Aj vďaka vám môžeme naďalej rásť...

Sú tomu presne 3 roky... Začiatkom roka 2019 vznikla myšlienka skupiny triatlonových nadšencov, vytvoriť vlastnú "mikrokomunitu" rovnako naladených ľudí. Mikrokomunitu, ktorá bude zdieľať jednu hlavnú vlastnosť - Radosť zo športu, trénovania, pretekania, stretávania sa... radosť z triatlonu. Žial hneď po prvom roku a rýchlom rozkvete (z ktorého máme dodnes radosť), nám dala veľkú STOP-ku situácia s COVID-19. Ale nezúfame, vydržíme a vzlietneme spolu ešte silnejší. 

 

Do dnešného dňa (Február 2022) náš tím združuje (k našej radosti) už 58 športovcov. Z toho viac ako polovicu tvoria deti a mládež. A práve teraz je obdobie, ktoré je pre športové kluby a tímy z hľadiska financovania a rastu veľmi dôležitým... Preto budeme veľmi vďační, pokiaľ nám prejavíte dôveru a ochotu pomôcť Vašími 2% z daní. 

Viac informácií o "projekte Tri 2 Fly" a dokument 2% s našími údajmi nájdete nižšie.

 

Ďakujem veľmi pekne za Váš čas a ochotu. Športu a Vám zdar!

​Tím TRI2FLY 👐🏻

Projekt Tri 2 Fly

Tri 2 Fly tím.jpg

Dokument 2% a 3%

ĎAKUJEME!

bottom of page