top of page

Aj vďaka vám môžeme naďalej rásť...

Je tomu už presne 5 rokov... Začiatkom roka 2019 vznikla myšlienka skupiny triatlonových nadšencov, vytvoriť vlastnú "mikrokomunitu" rovnako naladených ľudí. Mikrokomunitu, ktorá bude zdieľať jednu hlavnú vlastnosť - Radosť zo športu, trénovania, pretekania, stretávania sa... radosť z triatlonu. Po 1-om roku a "rozkvete" nás ani COVID nezastavil a sme radi, že naša športová La Família sa stále rozrastá.

 

Do dnešného dňa (December 2023) náš tím združuje (k našej radosti) už 145 športovcov. Z toho takmer 1/3-nu tvoria deti a mládež. Práve teraz je obdobie, ktoré je pre športové kluby a tímy z hľadiska financovania a rastu veľmi dôležitým... Preto budeme veľmi vďační, pokiaľ nám prejavíte dôveru a ochotu pomôcť Vašími 2% z daní. 

Viac informácií o "projekte Tri 2 Fly" a dokument 2% s našími údajmi nájdete nižšie.

 

Ďakujem veľmi pekne za Váš čas a ochotu. Športu a Vám zdar!

​Tím TRI2FLY 👐🏻

Projekt Tri 2 Fly

Tri 2 Fly tím.jpg

Dokument 2%

ĎAKUJEME!

bottom of page