top of page

#T2FFUND - Tri 2 Fly Foundation

Nie každý má toľko šťastia a možností, aby si mohol, či už bezbolestne alebo slobodne užívať radosti v živote, ktoré aj triatlon každému jednému z nás prináša. Preto sme sa rozhodli, ako tím, takýmto ľuďom aspoň trochu pomôcť. Triatlon dáva nám, dávame aj my triatlonu.

 

#T2FFUND alebo TRI2FLY FOUNDATION je iniciatívou členov triatlonového tímu Tri 2 Fly a jeho partnerov a podporovateľov. Nosnou myšlienkou je podporiť ľudí a príbehy v rámci tímu Tri 2 Fly (a ľudí z ich okolia), ktorých v danom roku postihli ťažkosti, alebo ich možnosti na plnohodnotý život a športovanie sú obmedzené. (či už z dôvodu zdravotných, osobných, finančných alebo akýchkoľvek ťažkostí).

 

Kto môže požiadať o podporu?

Ktokoľvek z členov tímu Tri 2 Fly.

Ako podať žiadosť o podporu?

Žiadosť sa podáva formou projektu/prezentácie, ktorú je potrebné v priebehu kalendárneho roka zaslať na e-mailovú adresu tri2flyteam@gmail.com . TOP 5 projektov vybraných členskou radou Tri 2 Fly bude odprezentovaných žiadatelmi na koncoročnej konferencií tímu (spravidla organizovanej v Decembri).

 

Hlasovanie o podporovanom projekte a jeho vyhlásenie:

Hlasovanie prebehne počas koncoročnej konferencie triatlonového tímu Tri 2 Fly. Hlasovať môže každý plnohodnotný člen tímu Tri 2 Fly, ktorý je členom minimálne 3 mesiace. Každý člen má 1 hlas a môže ho použiť len fyzicky počas konferencie. Finančnú podporu, ktorú sa podarilo vyzbierať v danom kalendárnom roku, získa projekt (projekty) s najväčším množstvom hlasov.

 

Ako bude fungovať #T2FFUND ?

1. Prvý zdroj financovania bude 5€ z “novoročného členského balíčka”, ktorý kupujú všetci členovia vždy v úvode kalendárneho roka.

 

2. Druhý zdroj financovania, bude darovanie 5% zo všetkých cien oblečenia a merchu predaného tímom Tri 2 Fly svojím členom (cyklodresy, triatlonové dresy, tričká, mikiny, doplnky…atď.)

 

3. Tretím zdrojom financovania budú dobrovoľné príspevky, dary a rôzne druhy aktivácií členov a partnerov tímu Tri 2 Fly v rámci podujatí.

 

4. Štvrtý zdroj financovania nadácie #T2FFUND bude prostredníctvom športových alebo charitatívnych projektov tretích strán.

PS:

T2F FOUNDATION zároveň disponuje transparentným účtom, ktorý je k nahladnutiu pre všetkých členov Tri 2 Fly. Do nadácie vyzývame všetkých s dobrým úmyslom, nápadom a myšlienkou. Veríme, že na konci roka budeme vždy niekomu vedieť pomôcť a plniť tak naše motto.

T2F_logoCMYKbiele02.png

#viackakoklub

Tri 2 Fly tím.jpg
bottom of page