top of page
This course can no longer be booked.

Atletika - Pondelok

Nevadzová (Retro) - 18:30 - 19:30

  • Ended
  • Členské
  • Nevadzová (Retro)

Service Description

Atletický a intervalový tréning zameraný na zlepšenie bežeckej techniky a rýchlosť.


Contact Details

+ 421 904802319

patrikcurila22@gmail.com

Bratislava, Slovakia Potočná


bottom of page