top of page
BR2FLY-logo-color.png
Snímka obrazovky 2021-09-28 o 12_edited.jpg
BR2FLY-logo-color.png

Spoločnosť PosAm už vyše 30 rokov úspešne pomáha firmám na Slovensku aj v zahraničí dosahovať ich ciele. Tajomstvo úspechu spoločnosti spočíva v hlbokej znalosti podnikania zákazníkov a schopnosti prinášať im užitočné riešenia a služby. Tie sú zamerané na vývoj, integráciu a správu softvérových riešení, návrh, realizáciu a správu virtualizovaných IT infraštruktúr a starostlivosť o koncové zariadenia. Vlastné softvérové riešenia PosAm ponúka v oblastiach: workforce management, poisťovníctvo, doprava a verejná správa.

Práve pre dopravu a parkovanie PosAm vyvinul
inteligentný mestský parkovací systém
ParkDots, ktorý poskytuje komplexnú podporu pre zlepšenie parkovania v mestách. Je to modulárna platforma, ktorá podľa konkrétnych potrieb samosprávy zabezpečí monitorovanie obsadenosti parkovacích miest, úhradu parkovného, manažment rezidentského parkovania, kontrolu oprávnenosti parkovania, integráciu na iné platobné a parkovacie systémy. Používatelia majú mobilnú aplikáciu na platby, vyhľadávanie voľných parkovacích miest a veľa ďalších funkcií. ParkDots poskytuje spoľahlivé služby už v desiatkach miest na Slovensku i v zahraničí. Po vstupe na trh sa stalo oficiálnym riešením skupiny Deutsche Telekom pre smart parking, čo len potvrdzuje úroveň a dôveryhodnosť celého riešenia.

Prečo sme začali sponzorovať BR2FLY ?

V PosAm nám záleží na zdraví a rozvoji našich zamestnancov. Rôznym formám bežeckých aktivít sa venujeme už dlhodobo. Každoročne sa naši zamestnanci zúčastňujú behu Od Tatier k Dunaju a výnimkou nebol ani ČSOB maratón, či iné nebežecké podujatia. Medzi rokmi 2000-2011 sme podporili aktivitu Ministerstva školstva pre športovo nadané deti „Hľadáme nového Jozefa Plachého“. Jedným z týchto nadaných detí je aj Leo Lendvorský, ktorý si beh zamiloval natoľko, že po skončení svojej bežeckej kariéry založil klub Bratislava Runners a spolu s Patrikom Čurilom z triatlonového klubu Tri 2 Fly prišiel s nápadom bežeckej série BR2FLY. Séria BR2FLY našim zamestnancom dáva možnosť rozvíjať pohybovú aktivitu aj u nebežcov a sledovať ich progres. U bežcov zasa zdokonaľuje bežecké techniky a vytrvalosť, no hlavne nám to pomohlo ľudí vytiahnuť von na čerstvý vzduch....

D54A3088.jpg
bottom of page